C8766, 343

Návod pro tiskové kazety: C9361, 342 / C8766, 343 / C9363, 344